Make your own free website on Tripod.com
FOREVER VEGETA
Character Attack List

Home

Why Vegeta
Vegeta's Family Corner
Vegeta Pics #1
Funny Stuff
Vegeta Animated Gifs
The Vegeta Poll
DBZGT Quiz
Power Levels
Character Attack List
Are You Obsessed?
Fan Art
Name Meanings
Adoption Center
Vegeta Web Ring
Contact Me
Chat Room
Guest Book
Links
Awards I've won

Here is a list of the characters attacks.

Android #16:
        Bukujutsu
       Hell's Flash

     Android #17:
       Barrier
       Bukujutsu

     Android #18:
      Kienzan
      Bukujutsu

     Android #19:
      Bukujutsu
      Eye Beam
      Energy Blast

     Android #20:
      Bukujutsu
      Papparapar
      Haretsu No Maho

           Buu:
      Bukujutsu
      Genocide Attack
      Shogenkiha
      Kamehameha
      Udebunriogeki

      Captain Ginyu:
       Body Change
        Bukujitsu

          Cell:
         Barrier
Bukujutsu Freeza Beam
         Kamehameha

        Kienzan
         Kikoho
       Makankosappa
         Shunkanido
         Taiyoken

      
Chao-Zu:
       Bukujutsu
       Chonoryoku
         Dodonpa

       Dabura:
        Bukujutsu
        Honoo
         Sekikatsuba

       Freeza:
        Barrier
       Bukujutsu
      Daichiretsuzan

       Death Ball
        Eye Beam

      Frieza Beam
        KienZan

       Gohan:
       Bukujutsu
       Kamehameha
       Masenko
      Rensoku energy Dan

        Goku:
       Bukujutsu
       Chou Kamehameha
       Fusion
        Genki Dama
       Hasshuken
       Jan-Ken Punch
       Kaioken
       Kamehameha
       Kiaiho
         Kyoken
   Renzoku Energy Blast
       Saruken
     Shunkanido
        Taiyoken
      Zanzoken

      Goten:
     Bukujutsu
     Fusion
    Kamehameha

      Gotenks:
    Bukujutsu
   Dynamite Kick
Galactica Donut Gekitotsu Buu Buu
     Volleyball
     Renzoku Shine
  Super ghost Kamikaze Attack

      Guldo:
    Bukujutsu
    Time Stop

      Jase:
   Bukujutsu
  Chrasher Ball

      Kami:
   Bukujutsu
   Mafuba
   Mystic Attack

     Krillen:
    Bukujutsu
Double Tsuihikidan
    Fusenko
   Kakusanden
  Kamehameha
    Kienzan
  Shishin No Ken
   Taiyo Ken
   Zanzoken

     Master Roshi:
        Bukujutsu
       Hankokubikkurisho
      Kamehameha
      Mafuba
        Saimin No Jutsu
      Suiken
  Yoikominminken
        Zanzoken
     
      Mr. Satan:
    Dyanamite Kick
   Rolling Satan Punch
Satan Special Ultra Super Megaton Punch

        Nappa:
     Bakuhatsuha
      Bukujutsu
  Saiko No Kogenki

        Piccolo:
      Bukujutsu
      Chobaruretsumaha
       Eye Beam
     Fusion
    Gekitotsu Buu Buu Volleyball
       Kakusanyudokodan
        Kyokaiaka
      Makankosappo
       Mystic Attack
      Renzoku Energy Dan
         Shogekiha
       Tsuihidan

        Recoom:
          Bukujutsu
         Eraser cannon
       Recoom Kick
     Recoom Maha Attack
       Recoom Kaboom
      
         Saibamen:
          Bukujutsu
        Yokaieki

             Tien:
       Bukujutsu
       Dodonpa
       Haikyuken
       Kamehameha
             Kiai
         Kikoho
         Mafuba
      Shishin No Ken
        Shiyoken
       Tiayoken
       Zanzoken

        Trunks:
      Bukujutsu
     Burning Attack
         Fusion

       Vegeta:
  Bakuhatsuha
Big Bang Attack
Bukujutsu
    Galick-Ho
   Kienzan
Renzou Energy Dan

        Vegetto:
         Barrier
       Bukujutsu
   Ki Ni Tsurugi

        Yamcha:
      Bukujutsu
     Kamehameha
      Rogafufuken
          Sokidan